Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Oferta programowa

Centrum oferuje następujące kierunki kształcenia:

Nazwa Czas trwania nauki

mechanik pojazdów samochodowych

3 lata
fryzjer 3 lata
kucharz 3 lata
sprzedawca 3 lata
murarz 3 lata

Młodzieży zapewniamy:

  • praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych i u pracodawców;
  • możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
  • opiekę kadry wychowawczej;
  • rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach kół zainteresowań (artystyczne, sportowe, recytatorskie, turystyczne i inne);
  • atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w ramach zajęć dydaktyczno wychowawczych (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy plastyczne, itp.).

     

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska