Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Koronawirus - informacje dotyczące funkcjonowania CKiW


Aktualizacja 26.11.2020

Wznowienie zajęć praktycznych !

W związku z tym, iż w dniu 24.11.2020 r. Minister Edukacji i Nauki  podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087), od dnia 30.11.2020 r. zostaje przywrócona realizacja praktycznej nauki zawodu w warsztatach Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce. Zajęcia teoretyczne w szkole prowadzone są w formie zdalnej (on line) do  03.01.2021r.

 

Aktualizacja 26.10.2020

W związku z poinformowaniem przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 października 2020 roku o wprowadzeniu nowych obostrzeń związanych z epidemią  na okres od 24 października do 8 listopada br. wszyscy uczestnicy OHP realizuja kształcenie w trybie zdalnym.

Szczegółowe informacje znajdują sie TUTAJ. 

Drodzy uczestnicy, pamiętajcie, że skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 

Aktualizacja 24.04.2020

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, Minister Edukacji Narodowej przedłużył zawieszenie działalności szkół do 24 maja. Nauka odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Aktualizacja 10.04.2020

W związku z nasilająca się epidemią Covid-19 przedłużono dotychczasowe obowiązujące obostrzenia a także wprowadzono szereg kolejnych. Wszystkie szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia, a nauka będzie odbywała się nadal zdalnie. Od 16 kwietnia będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzenie publicznej. Na kolejne dwa tygodnie - do 26 kwietnia - przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla tych, którzy będą musieli zostać w domu z najmłodszymi dziećmi. Ograniczenia dotyczące imprez masowych obowiązują do odwołania. Egzaminy maturalne i ósmoklasistów zostają przesunięte. Do 19 kwietnia - przedłużone są obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach. Do 3 maja - będą zamknięte granice i obowiązywać będą te zasady, które były do tej pory.

 

W sprawach indywidualnych rodzice i wychowankowie mogą zwracać się odpowiednio do Dyrekcji Centrum oraz wychowawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Aktualizacja 23.03.2020

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje tymczasowo ograniczone. W tym okresie szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Centra Kształcenia i Wychowania do 10 kwietnia 2020 roku zawiesza praktyczną naukę zawodu prowadzoną we własnych warsztatach szkoleniowych. Uczestnicy zostli skierowani do domu, pod opiekę rodziców i opiekunów. Przysposobienie zawodowe prowadzone u zewnętrznych pracodawców regulowane jest przepisami kodeksu pracy i z uwzględnieniem rozwoju sytuacji w danej miejscowości  lub firmie pozostaje w zakresie odpowiedzialności pracodawcy i decyzji rodziców.
W naszej placówce zostają zawieszone wszystkie zajęcia prowadzone w naszych warsztatach oraz wszelkie formy zajęć kulturalno- oświatowych, sportowych, rekreacyjnych  i inne przedsięwzięcia do odwołania.

Drodzy Rodzice - nie jest to jednak dla dzieci czas odpoczynku i ferii. Kierując się ich bezpieczeństwem i Państwa rodzin prosimy, aby wychowankowie pozostawali w domach.

Zajęcia kształcenia zawodowego będą realizowane poprzez systematyczne przekazywanie przez instruktorów praktycznej nauki zawodu określonych zadań, tematów, które będą podlegać ocenie. Materiały będą wysyłane na adresy e-mail wychowanków i udistepniane na stronie internetowej (tutaj).

Bardzo prosimy wychowanków o uaktualnienie swoich adresów e-mail oraz kontaktów telefonicznych celem przekazywania bieżących informacji dotyczących zachodzących zmian oraz sposobu nauki.
Wszelkie pytania, porady oraz informacje udziela Pedagog Centrum, tel: 18 262 27 80 oraz Kierownik Internatu- kontakt e-mail k.mastalska@ohp.pl .
Prosimy wychowanków, rodziców o kontakt z naszą jednostką opiekuńczo - wychowawczą, bowiem dobro naszych podopiecznych jest kluczowym wyzwaniem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Przypominamy również o zgłaszaniu wszelkich niepokojących objawów zdrowotnych do odpowiednich służb sanitarnych. Każdy dzień zmagań przynosi nam też nowe umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu. Z pełną determinacją, w zakresie ochrony zdrowia młodzieży i uwzględniając aktualne zagrożenia, dążyć będziemy również do wznowienia realizacji zadań ustawowych OHP tak szybko, jak wiedza ekspertów i zdrowy rozsądek na to pozwolą.

 

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych oraz instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia objawów dostępne są na stronie internetowej   www.gov.pl/koronawirus/  .

Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych.

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska