Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Zadania dla uczestników realizujących praktyczną naukę zawodu w warsztatach Centrum


W związku z rozprzestrzeniającym się w naszym kraju koronawirusem, decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć w szkołach na terenie całego kraju zostaje przedłużone do 10 kwietnia. Zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz praktyczna nauka zawodu. Zostaje wstrzymana organizacja wszelkich przedsięwzięć organizowanych przez OHP.

Zajęcia kształcenia zawodowego będą realizowane poprzez systematyczne przekazywanie przez instruktorów praktycznej nauki zawodu określonych zadań, tematów, które będą podlegać ocenie. Materiały będą wysyłane na adresy e-mail wychowanków.

 

Bardzo prosimy wychowanków o uaktualnienie swoich adresów e-mail oraz kontaktów telefonicznych celem przekazywania bieżących informacji dotyczących zachodzących zmian oraz sposobu nauki.

Wszelkie pytania, porady oraz informacje udziela Pedagog Centrum- tel: 18 262 27 80 oraz Kierownik Internatu kontakt e-mail k.mastalska@ohp.pl .

Prosimy wychowanków, rodziców o kontakt z naszą jednostką opiekuńczo- wychowawczą, bowiem dobro naszych podopiecznych jest kluczowym wyzwaniem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

08.06.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

01.06.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

25.05.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

18.05.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

11.05.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

04.05.2020

Fryzjer

Kucharz

Kucharz - test

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

27.04.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

20.04.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych 

 

13.04.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

06.04.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

30.03.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

24.03.2020

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska