Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Konsultacje w ramach praktycznej nauki zawodu!!


Od 11 maja 2020 roku, z zachowaniem obowiązujących przepisów higienicznych CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce prowadzi konsultacje w ramach praktycznej nauki zawodu dla wychowanków, którzy przystąpią w tym roku do egzaminu zawodowego. Stworzyliśmy możliwość skonsultowania z instruktorami stanu przygotowań, sprawdzenia koniecznej do zdania egzaminu wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych. Instruktorzy będą dysponowali pakietami teoretycznych pytań testowych oraz przykładowych zadań praktycznych, które były wykorzystywane w trakcie egzaminów w latach poprzednich. Zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić pedagogowi Centrum. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 18 262 27 80 lub e-mail m.halman@ohp.pl i uzgodnić z nim terminy konsultacji.

 
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska