Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Nabór na wolne stanowisko - fryzjer


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce poszukuje kandydata na stanowisko:

Instruktora praktycznej nauki zawodu - fryzjer

Wymiar etatu: ½ etatu

Okres zatrudnienia: od 01.10.2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: Szczawnica, ul. Szlachtowska 75 b

Główne obowiązki:

·         organizowanie przebiegu i realizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników,

·         prowadzenie dokumentacji przebiegu praktycznej nauki zawodu,

·         realizowanie procesu wychowawczego uczestników,

·         sprawdzanie nabytej wiedzy i ocenianie pracy pracowników młodocianych,

·         wdrażanie oszczędności i gospodarności w stosowaniu materiału i sprzętu w czasie realizowania procesu produkcyjnego,

Wykształcenie: zawodowe lub średnie z zakresu fryzjerstwa, w zależności od poziomu wykształcenia i doświadczenia uprawnienia czeladnika lub mistrza w zawodzie fryzjer, przygotowanie pedagogiczne – kurs instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacje: Praca w zespole, praca z młodzieżą – pracownikami młodocianymi

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 Dz.U.2018 poz.1000 z  późn. zm.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie dokumentów w terminie do dnia 29.09.2020  do godz. 15.00      na adres:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce
34-460 Szczawnica, ul, Szlachtowska 75 b
Informacje telefoniczne pod nr 0-18 26-227-80

Wybór kandydata na stanowisko wychowawcy nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.  

Inne informacje:

  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

    

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska