Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Zadania dla uczestników realizujących praktyczną naukę zawodu w warsztatach Centrum


W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, nauka odbywa się w systemie zdalnym. Zajęcia kształcenia zawodowego realizowane są poprzez systematyczne przekazywanie przez instruktorów praktycznej nauki zawodu określonych zadań, tematów, które będą podlegać ocenie (zamieszczane poniżej). Materiały będą wysyłane również na adresy e-mail wychowanków (jeżeli uległy zmianie prosimy o ich uaktualnienie).

Tematyka i zagadnienia do samodzielnego opracowania:

23.11.2020

Kucharz

 

Fryzjer

16.11.2020

Kucharz

Fryzjer

09.11.2020

Kucharz

02.11.2020

Kucharz

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska