Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Informacje o CKiW

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce realizuje zadania w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z rodzin niespełniających funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Poprzez swoją działalność umożliwiaja młodzieży zdobycie zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe. Organizuje pracę wychowawczo-terapeutyczną z młodzieżą zagrożoną patologiami i wchodzącą w konflikt z prawem.
Współpracując z Wojewódzkimi Komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzi rekrutację z terenu całego kraju. Skierowane jest przede wszystkim do młodzieży z regionów nieposiadających jednostek organizacyjnych OHP, które mają w swojej ofercie zakwaterowanie. Przygotowuje młodzież do aktywnego zachowania się na rynku pracy i kształci kadrę Ochotniczych Hufców Pracy.
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce jest podporządkowane bezpośrednio Komendantowi Głównemu OHP.

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce
ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica
tel. centrala 18 262 27 80

NIP: 7342823091
Regon: 492048497

e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl
strona:
www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

 

Dyrektor - Jan Jurek
   
Zastępca Dyrektora - Henryk Węglarz
   
Pion finansowy  
Główny Ksiegowy - Urszula Olichwier
Kadry  
Spec. ds. kadr, bhp - Rozalia Dragan
Pion wychowania   
Kierownik internatu - Katarzyna Mastalska
Pion organizacyjny  
Kierownik
Pion kształcenia zawodowego i ROSZM  
Kierownik - Wojciech Węglarz
Filia CKiW w Jabłonce  
Kierownik - Grażyna Pilch
tel.fax 18 265-24-83

 

   
Kierownik internatu - Małgorzata Cegielna - Czerwień

 

 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska