Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Strona główna / Rekrutacja

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce
oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa
organizują nabór na rok szkolny
2017/2018
do
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w następujących kierunkach kształcenia:

Nazwa CKiW w Szczawnicy Filia CKiW w Jabłonce
mechanik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca wolne miejsca
fryzjer
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca wolne miejsca
kucharz
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca wolne miejsca
sprzedawca
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca wolne miejsca
murarz - tynkarz
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca wolne miejsca
obuwnik
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca nie realizuje
kaletnik
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca nie realizuje
kamieniarz
nauka trwa 3 lata;
wolne miejsca nie realizuje
cukiernik
nauka trwa 3 lata;
nie realizuje wolne miejsca
elektromechanik pojazdów samochodowych
nauka trwa 3 lata;
nie realizuje wolne miejsca
ślusarz
nauka trwa 3 lata;
nie realizuje wolne miejsca

Warunki przyjęcia: 

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. podanie;
 3. życiorys;
 4. 3 zdjęcia;
 5. orzeczenie lekarskie;
 6. wyciąg z dowodu osobistego rodzica;
 7. PESEL ucznia;
 8. nie ukończony 18 rok życia. 

Młodzieży zapewniamy: 

 1. praktyczną naukę zawodu we własnych warsztatach szkoleniowych i u pracodawców;
 2. możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie;
 3. opiekę kadry wychowawczej;
 4. rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w ramach kół zainteresowań (artystyczne, sportowe, recytatorskie, turystyczne i inne);
 5. atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu w ramach zajęć dydaktyczno wychowawczych (wycieczki, rajdy, zawody sportowe, konkursy plastyczne, itp.). 

 Do pobrania:

 1. podanie o przyjęcie do CKiW w  Szczawnicy;
 2. podanieo przyjęcie do Filii CKiW w Jabłonce;
 3. podanie o przyjęcie do internatu w Szczawnicy;
 4. podanie o przyjęcie do internatu w Jabłonce.

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska