Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Kurs przedsiębiorczości


Od 21 do 23 lutego 2017 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jablonce, filia w Jablonce realizowany jest kurs przedsiębiorczości w ramach projektu Unijnego „Akcja aktywizacja – YEI”.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela przedsiębiorczości dla 10% uczestników projektu z grupy II, którym udział w tej formie wsparcia został zarekomendowany przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia. Zajęcia mają na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto zakres kursu obejmuje podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo – podatkowych i księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zajęciach nasz uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W ramach zajęć uczestnikowi przysługuje wyżywienie, a także dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

 

 

Karkoszka Agnieszka 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska