Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Kurs ECDL


W dniu 27.02.2017r. rozpoczęły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jablonce pierwsze zajęcia z kursu komputerowego. Kurs ECDL  (European Computer Driving Licence) skierowany zostały dla 20% uczestników projektu, którym udział w tej formie wsparcia został zarekomendowany przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu „Akcja aktywizacja – YEI”. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież powinna nauczyć się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych.

Przykładowo kurs ECDL BASE składa się z 4 modułów, np.: 1. podstawy pracy z komputerem, 2. podstawy pracy w sieci, 3. przetwarzanie tekstów, 4. arkusze kalkulacyjne. Każdy moduł obejmuje określoną zgodnie ze swoją specyfiką liczbę godzin zajęciowych, zakończonych egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników.

Kurs przeprowadzony zostanie w wymiarze 60 godz./ osobę i zakończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym.

 

 

Karkoszka Agnieszka 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska