Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy-Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ - REKRUTACJA


REKRUTACJA 2017 r.

„GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce zaprasza do udziału
w szkoleniach „GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

Dla kogo?

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 18-25 lat:

·         Bezrobotne, poszukujące pracy,

·         Uczące się, chcący uzupełnić swoje kwalifikacje w tym absolwenci OHP,

·         

Lp.

Zawód podstawowy – wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1

ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

stolarz

renowacja mebli, kołodziej, bednarz,

3

Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

Murarz/tynkarz/monter zabudowy i robot wykończeniowych

zdun

5

kucharz i zawody pokrewne

cukiernik

6

kucharz i zawody pokrewne

piekarz wg. tradycyjnych receptur

7

kucharz i zawody pokrewne

wędliniarz, masarz

8

krawiec

tkacz, krawiec

9

dekarz

strzecharz, gonciarz

 

Szkolenie obejmuje 96 godzin dydaktycznych w ciągu 12 dni. Po jego ukończeniu uczestnicy przystępują do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, przed komisją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej.

Miejsce realizacji kursu:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony transport, noclegi oraz wyżywienie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod nr telefonu 018 262 27 80 lub osobiście w:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce

ul. Szlachtowska 75 b 

34-460 Szczawnica 

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska