Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ - REKRUTACJA


REKRUTACJA 2018 r. 
„GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce zaprasza do udziału 
w szkoleniach „GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”.

Dla kogo?

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

 

  • Bezrobotne, poszukujące pracy,
  • Uczące się, w wieku od 18-25 lat,
  • Pełnoletni uczestnicy OHP (którzy zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2018 r.),
  • absolwenci OHP.

 

Lp. NAZWA SZKOLENIA WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE (ZAWÓD PODSTAWOWY DO PODJĘCIA SZKOLENIA)     

 TERMINY SZKOLEŃ                      

1 KOWAL,

PODKUWANIE KONI,

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

ŚLUSARZ

16.07-28.07.2018r.

03.09-15.09.2018r.

2

STOLARZ,

RENOWACJA MEBLI, KOŁODZIEJ, BEDNARZ

STOLARZ

25.06-07.07.2018r.

20.08-01.09.2018r.

17.09-29.09.2018 r.

3

KAMIENIARZ,

 

BRUKARZ

MURARZ/TYNKARZ/MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKONCZENIOWYCH

14.05-26.05.2018 r.

20.08-01.09.2018r.

4 ZDUN MURARZ/TYNKARZ/MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 30.07-11.08.2018r.
5

CUKIERNIK

wg. tradycyjnych receptur

KUCHARZ I ZAWODY POKREWNE

14.05-26.05.2018r.

25.06-.07.07.2018r. - (cz. 1 z egz. czeladniczym)

20.08-01.09.2018r.

03.09-15.09.2018r. - (cz. 2 z egz. czeladniczym)

08.10-20.10.2018r.

6

PIEKARZ

wg. tradycyjnych receptur

KUCHARZ I ZAWODY POKREWNE

16.07-28.07.2018r.

17.09-29.09.2018r.

7 WĘDLINIARZ, MASARZ KUCHARZ I ZAWODY POKREWNE

16.04-28.04.2018r.

30.07-11.08.2018r.

8 DEKARZ DEKARZ 30.07-11.08.2018r.

 

*Uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

FORMA KURSÓW:

Szkolenie obejmuje 96 godzin dydaktycznych w ciągu 12 dni. Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Szkolenie nie kończy się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

Miejsce realizacji kursu:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. 
Uczestnicy szkolenia mają zapewniony transport, noclegi oraz wyżywienie. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych i zainteresowanych prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod nr telefonu 018 262 27 80 lub osobiście w:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce 
ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica

 

 

Prosimy o zgłaszanie się nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska