Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Internat w nowym roku szkolnym

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil”.

Wakacje dobiegły już końca a wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy wypoczęci i pełni nowych pomysłów powrócili do swojego drugiego domu, którym jest Internat.

Kierownik internatu podczas spotkania przedstawił kadrę wychowawczą oraz zapoznał mieszkańców z regulaminem Internatu oraz z nowymi zasadami, prawami i obowiązkami oraz z podstawową dokumentacją.  Młodzież podczas tego spotkania miała okazję bliżej poznać plany na nowy rok szkolny oraz zapoznać się z codziennym życiem w Internacie. W tym roku szkolnym mamy ambitne cele, bowiem planujemy położyć większy nacisk na aktywne spędzanie wolnego czasu i pobudzenie młodzieży do wszelkiej aktywności. Kadra wychowawcza podczas popołudniowych dyżurów będzie pracowała nad zagospodarowaniem wolnego czasu i budowaniem przyjaznej i bezpiecznej dla mieszkańców atmosfery. W Internacie nadal będą funkcjonowały koła zainteresowań takie jak: fotograficzne, sportowe, modelarskie, plastyczno-techniczne, artystyczne oraz historyczne. Wprowadzone będą także nowe inicjatywy. Młodzież będzie miała okazję doskonalić swoje umiejętności i rozwijać swoją kreatywność. Zatem ruszamy wszyscy ostro do pracy, by ten rok szkolny był owocny i przyniósł nam wiele radości.

Opr. Kierownik Internatu

Katarzyna Mastalska

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska