Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wybory do Rady Młodzieży


W godzinach popołudniowych 13 września 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka odbyło się na świetlicy spotkanie wychowanków Centrum z kierownictwem i wychowawcami. Zebranie to miało na celu m. in. zapoznanie się młodzieży z regulaminem internatu oraz z zasadami panującymi w Centrum. Jak w latach ubiegłych, również w tym roku  wychowankowie wybierali tych, którzy będą sprawować władzę w ich imieniu. Do kampanii wyborczej przystąpili wszyscy chętni. Ich zadaniem było zorganizowanie własnego sztabu wyborczego oraz przygotowanie przemówienia. Wychowankowie stanęli na wysokości zadania, przemówienia były dopracowane i zawierały konkretne pomysły na sprawowanie władzy w Centrum. Karteczki z imionami i nazwiskami kandydatów młodzież wrzucała do urny. W pierwszej turze wyborów zwyciężyła Joanna Bartyzel, uzyskując największą liczbę głosów, natomiast o stanowisko wiceprzewodniczącego ubiegało się czterech wychowanków, którzy uzyskali równą ilość głosów. Byli to: Tamara Murawska, Maria Koszarek, Czesław Gutt i Szymon Jabłoński. W drugiej turze wyborów wyłoniono wiceprzewodniczącego, którym został Szymon Jabłoński i sekretarza Marię Koszarek. Nowo wybrana Rada Młodzieżowa na swojego opiekuna wybrała p. Ilonę Synowiec. Wygranym serdecznie gratulujemy oraz czekamy na wymierne efekty ich pracy na rzecz społeczności Centrum. 

                                                                                                                 Tomasz Czerwień

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska