Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Polsko - Słowacka wymiana młodziezy


 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy –Jabłonce w partnerstwie ze Słowacką Szkołą w Niżnej w terminie od 18- 24 września 2017 r. realizuję wymianę międzynarodową pn. „Moc kultury dawniej i dziś”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany jest w Filii w Jabłonce.

Głównym celem projektu jest umożliwienie spotkania się młodzieży z dwóch Państw w jednym regionie, bliskim dla obu narodowości aby wspólnie poznać kulturę, obyczaje charakterystyczne dla regionu Orawy oraz części małopolski, odnaleźć wspólne korzenie wśród rodzin polskich i słowackich, porównać obraz dawnej kultury, obyczajów z teraźniejszością, ale głównie wykształtować postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych ludzi. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość przełamania barier językowych, wymiany doświadczenia zawodowego, poglądów, a także poszukiwania wspólnych wartości i wzorców co w przyszłości pomoże pokonywać bariery kulturowe. W projekcie bierze udział łącznie 30 osób.

Pierwszy dzień wymiany upłynął na wzajemnej integracji i poznaniu się młodzieży, po oficjalnym przywitaniu gości ze Słowacji przez Dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania oraz Kierownika Filii w Jabłonce uczestnicy projektu przystąpili do wspólnych zajęć. Wszystkie działania w ramach projektu opierają się głównie na warsztatach w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, miejscowej Parafii, w Krakowie pod hasłem „Edukacja i praca dawniej i dziś”, w zakładach produkcyjnych, podczas których młodzież ma możliwość poznania kultury regionu oraz wymiany doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu spotkają się także z artystą ludowym, regionalistą oraz przedsiębiorcą.

Na zakończenie wymiany zostało zaplanowane uroczyste spotkanie z udziałem regionalistów, zespołu regionalnego oraz partnerów projektu, podczas którego młodzież podsumuje zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Kinga Tokarczyk

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska