Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wybory do Rady Młodzieży w Szczawnicy


20 września podczas spotkania młodzieży na świetlicy odbyły się demokratyczne wybory na  przedstawicieli do Rady Młodzieży. W dniu 20 września 2017 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy odbyło się spotkanie wraz z kierownikiem internatu i wychowawcami. Głównym celem spotkania były wybory do Rady Młodzieży i omówienie działań kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych na rok szkolny 2017/18.

Spotkanie rozpoczął opiekun Rady Młodzieży- wychowawca pani Agnieszka Stopka, która przedstawiła omówiła zasady wyborów. Kierownik internatu podsumował także działalność jednostki   w roku szkolnym 2016/2017 ze zwróceniem szczególnej uwagi na sukcesy i osiągnięcia uczestników w wielu dziedzinach.  Następnie przeprowadzono wybory do Rady Młodzieży. W tajnym głosowaniu wyłoniono 5 osób wchodzących w skład zarządu:

Przewodniczący – Agnieszka Szydlak z-ca  –Paulina Masłowska, sekretarz –Jakub Frączek oraz dwóch członków zarządu – Sebastian Paja oraz Jan Marcisz.

Od tej pory wybrane osoby będą kierować działaniami rady. Już dziś wstępnie planowali przedsięwzięcia biorąc pod uwagę Kalendarz Imprez Centralnych ogłaszany na każdy rok kalendarzowy przez Komendę Główną OHP oraz własne potrzeby. Przy kolejnym spotkaniu mają przejść do konkretów i sprecyzować swoje inicjatywy. Po wyborach omówiono zadania jakie na nas czekają w tym kwartale. Zwycięzcom gratulujemy.

 

Kierownik internatu Katarzyna Mastalska

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska