Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wspólne sprzątanie!


Wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy przez dwa dni chętnie brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży, że należy dbać o czystość i wygląd naszego regionu. Celem nadrzędnym było uporządkowanie pobliskiego otoczenia oraz uświadomienie młodzieży problemu jakim jest zaśmiecanie naszej planety. Młodzież zaopatrzono w rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci. Pierwszego dnia wychowankowie robili porządki na terenie miasta Szczawnica a kolejnego zadbali o czystość na terenie naszego Centrum. Praca młodzieży przebiegła sprawnie, wychowankowie pracowali sumiennie pod nadzorem wychowawców. Podsumowując należy podkreślić, że porządki przyniosły zamierzone rezultaty a worki napełniono po brzegi. Najważniejsze jest jednak to, że udało się oczyścić pobliską okolicę ze zbędnych śmieci.

 

Opr. Pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska