Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wieczór regionalny


Dnia 23 września br. odbył się wieczór regionalny w ramach wymiany młodzieżowej pn. „Moc kultury dawniej i dziś” realizowanej przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce, w partnerstwie ze Słowacką Szkołą w Niżnej. Wieczór uświetnił występ zespołu regionalnego „Rombań” z Chyżnego wraz z kierownikiem zespołu Panem Mariuszem Stefko, ta młodzieżowo-dziecięca grupa regionalna wykonuje utwory Jana Czerwienia, pisarza pochodzącego z Chyżnego.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane tańce regionalne, w naukę których bardzo zaangażowali się nasi goście ze Słowacji. Nie obyło się również bez wspólnych śpiewów oraz konkursu na najlepsze wykonanie lokalnych przyśpiewek. Kolejnym punkiem wieczoru regionalnego były orawskie „skubarki”- czyli inaczej darcie pierza, niegdyś popularne wieczorne zajęcie kobiet na Orawie. Zgodnie z tradycją kobiety zbierały się w domu jednej z gaździn i przy wspólnych przyśpiewkach, opowieściach i plotkach skubały pierze. Podobną atmosferę udało się stworzyć na naszej świetlicy, warsztaty były świetną okazją do podtrzymania i przekazania dawnej tradycji młodemu pokoleniu. Wszyscy świetnie się bawili, a na koniec według tradycji odbyły się tańce. Efekty pracy uczestników projektu podziwiali zaproszeni goście Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce Pan Jan Jurek oraz dyrekcja Słowackiej Szkoły, którą reprezentowały Pani Tamara Adámusová – Zastępca Dyrektora nadzorująca działalność szkoły artystycznej, Pani Vladimira Kozáčiková – Zastępca Dyrektora nadzorująca działalność szkoły technicznej. 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska