Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Pożegnanie słowackiej grupy


24 września 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka dobiegła końca wymiana międzynarodowa pn. Moc kultury dawniej i dziś”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Nasze Centrum w partnerstwie ze Słowacką Szkołą w Niżnej w terminie od 18-24 września 2017 r. gościło 15 wychowanków ze Słowacji wraz z opiekunami, w projekcie udział wzięło łącznie 30 osób.

Wspólna niedziela upłynęła na podsumowaniu spotkania za pomocą stworzonej wspólnymi siłami prezentacji multimedialnej oraz wspólnego pamiętnika i kroniki z wpisami. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie, ponadto zostały rozdane nagrody, upominki  i dyplomy za udział w różnorodnych konkursach. Uczestnicy projektu wymienili się kontaktami telefonicznymi i mailowymi. Po wstępnych rozmowach z uczestnikami projektu można śmiało stwierdzić, że udało się osiągnąć założone cele. Młodzi ludzie zwiększyli świadomość międzykulturową, poznali i przyswoili zasady tolerancji wobec ludzi „sąsiedniej kultury”, odnaleźli wspólne wzorce kulturowe. Wspólne działania zwiększyły ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętności językowe. Uczestnicy projektu już snują kolejne pomysły na wspólne wymiany, dlatego mamy nadzieję, że projekt pn.” Moc kultury dawniej i dziś” będzie początkiem owocnej współpracy pomiędzy naszym Centrum, a szkołą w Niżnej.

 

Małgorzata Cegielna-Czerwień 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska