Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wspólny projekt z partnerem niemieckim


Od 28-29 września br. gościliśmy w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce przedstawicielkę organizacji Internationaler Bund (IB) we Frankfurcie nad Odrą- Panią Monikę Krajczok. Celem spotkania było omówienie podstawowych kwestii związanych ze stworzeniem wspólnego wniosku organizacji staży zawodowych w ramach programu ERASMUS+.

Ze względu na podobną działalność, którą świadczą CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce oraz Internationaler Bund (IB) we Frankfurcie nad Odrą, szybko udało się nawiązać wspólny język i wstępnie ustalić podstawowe informacje, które będą istotne podczas składania wspólnego wniosku, współprace planujemy rozpocząć już w 2018 r.

Nasz gość z Niemiec Pani Monika Krajczok miała możliwość zapoznania się z naszą bazą dydaktyczną, hotelowo- gastronomiczną oraz walorami Szczawnicy i jej okolic.

Mamy nadzieję na stałą współpracę z naszym partnerem z Niemiec i cykliczne organizowanie projektów dla uczestników Niemiec i Polski.

 

Kinga Tokarczyk

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska