Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Inauguracja Roku Szkoleniowego 2017/2018 w Łagiewnikach


11 października 2017 roku wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Szkoleniowego Młodzieży OHP w Centrum Jana Pawła II  „Nie lękajcie się” w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca: Renata Wicha, ponadto przedstawiciele władz państwowych, wojewódzcy komendanci OHP, dyrektorzy CKiW,  duszpasterze a także młodzież OHP z całego kraju.  

Uroczysta Inauguracja rozpoczęła się już na placu przy Sanktuarium Jana Pawła II gdzie ustawiły się poczty sztandarowe i oficjalnie przywitano przybyłych gości przez Komendanta Głównego Maraka Surmacza, Komendanta Wojewódzkiego Krzysztofa Świerczka oraz Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika. Podczas spotkania nastąpiło również wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Absolwenta Roku”. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, wspólnie udano się na uroczystą mszę świętą, której przewodniczył metropolita krakowski abp  Marek Jędraszewski. Podczas mszy świętej odbyło się ślubowanie pierwszego rocznika. Na zakończenie mszy świętej krótkie przemówienie wygłosił Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Następnie wszyscy zebrani przeszli w procesji z Centrum Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, z przystankiem pod krzyżem, gdzie wspólnie odmówiona została modlitwa w intencji Ochotniczych Hufców Pracy i złożenie kwiatów. Po zakończonej procesji udaliśmy się na wspólny posiłek do Domu Duszpasterskiego a następnie mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Jana Pawła II po zakończonym zwiedzaniu późnym popołudniem  wróciliśmy do Szczawnicy.

 

Pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska