Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Dzień Niepodległości


Dnia 10.11.2017 roku uczestnicy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy Jabłonce, filia w Jabłonce uczestniczyli w akademii poświęconej Dniu Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego roku forma była nieco odbiegająca od dotychczasowej, gdyż całość miała formę turnieju, który miał za zadanie sprawdzenie wiedzy na temat Niepodległości. Najpierw jednak kierownik filii pani Grażyna Pilch przywitała wszystkich zgromadzonych i powiedziała kilka słów na temat ważności Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Następnym etapem był turniej. Podopieczni uczestniczyli w wielu różnych, ciekawych konkurencjach. A było ich sporo, bo aż 6. Pierwszą z nich było układanie puzzli w dwuosobowych zespołach złożonych z przedstawicieli danej klasy - „kto pierwszy” – Obrazy, które układali traktowały o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Równolegle odbywał się quiz wiedzy o Niepodległości, do którego poszczególne osoby przygotowywały się z otrzymanych wcześniej tematów. Następnie miał miejsce konkurs – „jaka to melodia”, gdzie podopieczni, również w dwuosobowych zespołach odgadywali melodie pieśni legionowych – między innymi były to: „Białe róże”, „Hej ułani”, „Piechota”, „Rota”, jak również „Jedzie na kasztance”. Kolejna konkurencja to recytacja wiersza wraz z interpretacją, następnie zaśpiewanie w swojej, dowolnej interpretacji wylosowanej wcześniej pieśni patriotycznej. Uwieńczeniem konkursu była prezentacja plakatów, nad którymi podopieczni pracowali zawzięcie. Treść plakatu miała przedstawiać zaproszenie na uroczystości związane ze 100leciem Odzyskania Niepodległości. Efekty były zachwycające, a komisji było bardzo ciężko wybrać faworytów poszczególnych konkurencji.
Myślę, że taka forma bardzo odpowiadała podopiecznym i pozwoliła na zapamiętanie bardzo istotnych informacji, a jak wiadomo jedną z najlepszych forma przyswajania wiedzy jest zabawa.

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska