Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Papierosom mówimy NIE !!! – Światowy Dzień Rzucania Palenia


Edukacja antynikotynowa jest podstawową formą przeciwdziałania paleniu. Stawiając to za priorytet 15 listopada w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy zorganizowano Dzień Rzucania Palenia przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Nowym Targu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej prezentowanej przez przedstawiciela  Sanepid-u, kolejnym etapem spotkania było badanie młodzieży smokerlyzerem. Test pozwala ustalić stężenie tlenku węgla w organizmie. Największą popularnością cieszyły się alkogogle i narkogogle, które młodzież mogła założyć w celu sprawdzenia jak człowiek zachowuje się po alkoholu lub innych używkach. Podczas Dnia Rzucania Palenia wyłoniono laureatów konkursu: „Co wiesz o uzależnieniach?” dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyła pani dyrektor Pienińskiej Szkoły Zawodowej Renata Kubik wraz z przedstawicielami Sanepid-u panią Moniką Kościelniak i panią Ewą Łapsą. Po zakończonych prelekcjach, nagradzaniu i testach przyszedł czas na zajęcia warsztatowe, zadaniem wychowanków było na arkuszach papieru narysowanie portretu nałogowego palacza, narkomana i alkoholika. Zwieńczeniem spotkania był pokaz filmu pt. „Używki, a codzienność”, następnie każda z grup prezentowała swoje plakaty. Wychowankowie chętnie brali udział w spotkaniu, sumiennie pracowali oraz wykazywali zainteresowanie. Za aktywny udział w zajęciach wychowankowie otrzymali słodkie upominki. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w naszym Centrum przyniosą zamierzony efekt a młodzież weźmie sobie do serc informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu.

 

Pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska