Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”


Od początku listopada w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce rozpoczął się cykl spotkań edukacyjnych  w ramach Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Jego głównym celem jest pogłębienie wśród młodzieży wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych, między innymi alkoholu, papierosów, czy też narkotyków i dopalaczy oraz ograniczenie ich używania, również w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.  

Podczas zajęć młodzież wykazywała duże zainteresowanie poruszaną tematyką, jak również chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach, co niezmiernie nas cieszy i utwierdza w przekonaniu, że należy prowadzić tego typu warsztaty, by przekazać im jak najwięcej istotnych informacji, które w przyszłości mogą w znaczący sposób wpłynąć na ich stosunek do życia. Pragniemy wyposażyć naszą młodzież w wiedzę i umiejętności, które zmniejszą w przyszłości ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych, jak również w dalszej przyszłości ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska