Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Eliminacje do konkursu „Żyję bez uzależnień”


Dnia 28 listopada 2017 roku w Centrum  Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka miały miejsce eliminacje do III edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Nowym Targu pn. „Żyję bez uzależnień”, którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień.

Tematyka konkursu dotyczy promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek tj.: alkoholu, papierosów, narkotyków, nowych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Celem przyświecającym jego organizacji jest między innymi popularyzacja zasad zdrowego trybu życia, wzbudzanie odpowiedzialności wśród młodzież za zdrowie własne i innych, zwrócenie szczególnej uwagi na powszechny w obecnym czasie problem dopalaczy i wynikające z ich stosowania konsekwencje, zarówno zdrowotne, jak i prawne, również budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną składającą się z symbolu graficznego oraz hasła promującego życie bez uzależnień. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni zaangażowaniem uczniów, gdyż dostaliśmy naprawdę pokaźną ilość prac, dlatego też wybór najlepszych nie był zadaniem łatwym. Finalnie udało się wytypować 3 najlepsze, które zostaną przesłane dalej, a są to prace autorstwa: Andżeliki Kocur, Karoliny Słaba, Katarzyny Albertusiak. Trzymamy kciuki za jak najlepsze rezultaty naszych podopiecznych w kolejnych etapach konkursu, który odbędzie się już w Nowym Targu.

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska