Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Dyskoteka andrzejkowa


W dniu 30 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce odbyła się Dyskoteka Andrzejkowa dla naszych podopiecznych.

Do organizacji imprezy włączyła się Rada Młodzieży wraz z wychowawcami. Po wspólnej kolacji wszyscy udali się na świetlicę, gdyż to miejsce zostało wyznaczone pod organizację imprezyi. Młodzież przygotowała muzykę, w rytm której pragnęli się bawić, zadbali również o dodatkowe efekty świetlne! Oprócz tańców w rytm skocznej muzyki można było również skorzystać z wróżb, które wykonywała nasza lokalna wróżka – Pani Małgrzata Cegielna-Czerwień.  Młodzież bardzo chętnie i z ogromnym entuzjazmem zadawała pytania o swoją przyszłość, na które pragnęli poznać odpowiedź. Wesołym nastrojom i dobrej zabawie nie było końca, jednakże o godzinie 20-stej zakończyliśmy nasze spotkanie. Jak wiadomo wszystko co dobre szybko się kończy, a w szczególności przy dobrej zabawie czas niesamowicie szybko płynie.

 

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska