Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Próbny alarm przeciwpożarowy


Dnia 4 grudnia 2017 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia w Jabłonce w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych naszego Centrum przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim młodzieży, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie  i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek Centrum i obserwowali akcję strażaków – zobaczyli jak wygląda gaszenie symulowanego pożaru,  szukanie zaginionych, oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Wato także wspomnieć, że w dzisiejszej akcji wzięli udział wychowankowie naszego Centrum jako strażacy – ochotnicy należący do OSP w Jabłonce.

Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważna kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

 

Gromczak Agnieszka 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska