Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Zajęcia z psychologiem


Zajęcia z psychologiem to kolejna forma wsparcia, z której skorzystało 10 uczestników projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”. W dniach od 29 -31 stycznia 2018 r. beneficjenci projektu uczestniczyli w grupowych zajęciach z psychologiem oraz zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Grupowe wsparcie psychologiczne polegało głównie na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. Ponadto w ramach warsztatów zorganizowane zostały szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Zajęcia pokazywały jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych,  gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Warsztaty miały również na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem były indywidualne konsultacje psychologiczne, z których skorzystało 5-cioro uczestników projektu.

Dodatkowo wszyscy beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, których celem było uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc.

Kinga Tokarczyk

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska