Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Warsztaty historyczne


1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ostatnich latach ta bohaterska i tragiczna historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania. Dzieje Żołnierzy Wyklętych były przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane, dlatego niezmiernie ważne jest zgłębianie wiedzy młodego pokolenia. W całej Polsce już od 2013 roku organizowane są „Tropem Wilczym. Biegi Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Niebawem bo już 4 marca CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce, na terenie miasta i Gminy Szczawnica organizować będzie właśnie takie przedsięwzięcie. Zajmując się organizacją tak dużej imprezy należy zacząć od zgłębienia wiedzy historycznej naszych wychowanków.          

Samodzielne zdobywanie informacji to najlepszy sposób przyswajania wiedzy. Zadaniem młodzieży kilka tygodni temu było przygotowanie prezentacji multimedialnych, a następnie przedstawienie ich w swoich klasach. Po samodzielnym wprowadzeniu w historię Żołnierzy Niezłomnych nadszedł czas na nieco inną lekcję historii.                                                                

W dniu 31 stycznia w naszym Centrum zorganizowano wystawę dotyczącą Żołnierzy Wyklętych oraz krótki wykład prowadzony przez nauczyciela historii Panią Annę Ptak. Podczas wykładu przybliżone zostały młodzieży czasy z okresu końca II wojny światowej, sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz działalność konspiracyjna Polskiego Państwa Podziemnego. Wychowankowie po wysłuchaniu opowiadań historyka mieli możliwość oglądania wystawy i utrwalania historycznych faktów, aby jak najlepiej rozwiązać test historyczny. Zwieńczeniem warsztatów była projekcja historycznego filmu pt. „Wyklęty”. Po zakończonym seansie młodzieży ogłoszono wyniki testu wiedzy historycznej. Zwycięzców w zależności od miejsc nagrodzono drobnymi upominkami. Upominki wręczyła Pni Renata Kubik - Dyrektor Pienińskiej Szkoły Zawodowej. Przeprowadzone warsztaty to doskonała lekcja historii, z której młodzież wyniosła ogromną ilość cennych informacji.

Pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska