Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„Wychowawca wolnych ludzi” – konkurs plastyczny rozstrzygnięty


Dnia 5 lutego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: ,,Wychowawca wolnych ludzi”.  Konkurs miał na celu przybliżenie postaci ks. Franciszka Blachnickiego, a także jego przesłań i dorobku. Konkurs skierowany był do szkół ponadpodstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie.

W skład wydającego werdykt Jury niniejszego konkursu weszli: Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłone pan Jan Jurek, nauczyciel plastyki pani Teresa Topolska oraz ks. Marek Sądek Moderator Generalny Ruchu Światło Życie w Krościenku n/D. Po burzliwych obradach Jury przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce – Anna Bilan (wychowanka CKiW OHP Szczawnicy-Jabłonce)

II miejsce – Martyna Polaczyk (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D.)

III miejsce – Dariusz Mikowski (wychowanek CKiW OHP Szczawnicy-Jabłonce)

Wyróżnienia:

Joanna Kasprzak - (wychowanka CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce, filia Jabłonka)

Marek Ciesielka – (uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy)

Podczas uroczystego apelu Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy pan Jan Jurek oraz Dyrektor Pienińskiej Szkoły Zawodowej pani Renata Kubik wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczyli nagrody oraz dyplomy z gratulacjami. Ponadto młodzież uczestniczyła w krótkiej prelekcji podczas, której przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą biografii ks. Franciszka Blachnickiego.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

 

opr. pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska