Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników


Dnia 2 lutego 2018 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jablonce, filia w Jablonce zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego wykładowcę z wieloletnim doświadczeniem dla wszystkich uczestników projektu i mały na celu przygotować ich do rozpoczęcia życia na własny rachunek poprzez nabycie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy. Prowadzone warsztaty zawierały cztery moduły: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Dzięki w/w modułom uczestnicy projektu nabyli umiejętności planowania i gospodarowania własnym budżetem, poznali zakres działania poszczególnych instytucji, nabyli podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego oraz obowiązków podatników. Warsztaty te pomogły też w przygotowaniu uczestników do wstępnego założenia samodzielnej działalności gospodarczej i określeniu jej formy i obszaru działania.

W ramach zajęć uczestnikom przysługiwało wyżywienie a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Piotr Stopiak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska