Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży


W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jablonce, filia w Jablonce zakończyły się kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Warsztaty trwały od 5 -8 lutego 2018 r.

Uczestnicy projektu realizujący projekt w Jabłonce skorzystali z grupowego wsparcia psychologicznego, którego celem było wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zbudowanie zaufanie wobec grupy. W ramach warsztatów zostały zorganizowane szkolenia, które miały pomóc uczestnikom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Treningi opierały się głównie na zajęciach z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Beneficjenci uczestniczyli także w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, których celem było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja i jakie niesie skutki. Młodzież poznała też przyczyny depresji, jak się ją diagnozuje, ale przede wszystkim pozyskała informacje jak można jej zapobiec oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z indywidualnego  wsparcia psychologicznego.

 

Piotr Stopiak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska