Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Substancje psychoaktywne – droga donikąd


W dniu 2 lutego 2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jablonce zorganizowano dla wychowanków warsztaty profilaktyczne o tematyce związanej z uzależnieniami substancjami psychoaktywnymi. Młodzież została zapoznana z zagrożeniami płynącymi z używania tych substancji, następstwami, jakie one ze sobą niosą oraz gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnienia. Na samym początku podopieczni wypełnili anonimową ankietę, następnie wyświetlona została prezentacja w formie slajdów oraz krótki film opowiadający o tematyce uzależnień. W dalszej części uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których pracowali nad stworzeniem plakatu propagującego nieużywanie środków psychoaktywnych, przenosząc swoje pomysły i kreatywność na papier. Po skończeniu wszyscy prezentowali dumnie swoje prace. Duże zaangażowanie i aktywność podopiecznych podczas warsztatów, świadczyły o atrakcyjność omawianej tematyki. Głównym celem tego spotkania było zapobieganie uzależnieniom, zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie niebezpieczeństw związanych z sięganiem po szkodliwe dla zdrowia i życia substancje oraz promowanie zdrowego stylu życia. Miejmy nadzieję, że wszyscy zrozumieli, iż te używki prowadzą do nikąd i mogą zniszczyć nasze plany i marzenia na przyszłość.

 

Tomasz Czerwień

  

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska