Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Kolejny dzień wymiany międzynarodowej pn. „W świecie dobrych manier”


W kolejnym dniu polsko-ukraińskiej wymiany (20 czerwca br.) grupa młodzieży wraz z opiekunami uczestniczyła w warsztatach fryzjerskich pod hasłem „W tej fryzurze Ci do twarzy”. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania wizerunku ludności zamieszkującej bądź przebywającej w Szczawnicy i okolicach na przestrzeni lat.

Młodzież miała również okazje uczestniczenia w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, podczas której odbyło się oficjalne pożegnanie klas trzecich. Po uroczystości grupa młodzieży z Ukrainy chętnie dzieliła się z Polską grupą obserwacjami i spostrzeżeniami nt. akademii, podczas wspólnego przygotowywania mapy Szczawnicy do gry terenowej.

Po wspólnym obiedzie wszyscy uczestnicy projektu udali się na zwiedzanie charakterystycznych miejsc dla Szczawnicy, połączone z promowaniem „fryzur” w środowisku lokalnym.

Na zakończenie dnia młodzież uczestniczyła w warsztatach filmowych, które zwracały uwagę na kwestie związane z dobrymi obyczajami pod hasłem „dozwolone, zabronione”, „w dobrym złym tonie”, na podstawie których młodzież zorganizowała, krótkie skecze obalające stereotypy nt. Polaków i Ukraińców.

Wymienione działania z pewnością rozwinęły kreatywność, kompetencje społeczne i obywatelskie uczestników projektu. Młodzież zwiększyła wiedzę na temat różnorodności kulturowej świata oraz naszego bliskiego otoczenia, a także nabyła umiejętność dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego.

 

Kinga Lorczyk 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska