Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Jabłonce


 3 września 2018 roku wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka rozpoczęli kolejny rok szkolny, rok nowych zmagań w zdobywaniu wiedzy i kolejnych doświadczeń. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce - Borach. Następnie wychowankowie wraz z dyrekcją, wychowawcami, instruktorami p.n.z., nauczycielami i pracownikami Centrum udali się na świetlicę gdzie o godz. 9.00 odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny. Uroczystość została rozpoczęta przez kierownik filii panią Grażynę Pilch. Po komendzie "Baczność" został wprowadzony sztandar szkoły i  zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos ponownie zabrała pani kierownik filii, która powitała wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do wychowanków pierwszych klas, którzy rozpoczynają naukę w naszym Centrum. Wychowankowie zostali również poinformowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w naszej Jednostce. Pani Grażyna Pilch życzyła wszystkim wielu sukcesów w nauce oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Następnie młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami oraz instruktorami p.n.z., gdzie omówiono sprawy  bieżące.

                                                                                                                      Renata Kucek

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska