Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Inauguracja roku szkolnego w Szczawnicy


„Wolność stale trzeba zdobywać,

nie można jej tylko posiadać”

Jan Paweł II

W dniu 3 września rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 miało inny przebieg niż w latach wcześniejszych. Wszystko za sprawą historycznego wydarzenia jakie miało miejsce na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy. Cała społeczność CKiW uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychowankowie, kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy szczawnickiego Centrum podczas wciągania flagi na maszt wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce pan Jan Jurek, który w swoim przemówieniu nawiązał do cytatu zamieszczonego na tablicy pamiątkowej. Słowa te szczególnie były skierowane do młodzieży. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy pan Jan Jurek, pani Renata Kubik dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz duszpasterz ks. Waldemar Sosnowski. Po zakończonych uroczystościach osłonięcia obelisku, wychowankowie wspólnie z kadrą opiekuńczo-wychowawczą udali się do auli Centrum gdzie przekazano młodzieży wszystkie informacje organizacyjne a następnie ks. Waldemar udzielił wychowankom oraz całej kadrze błogosławieństwa na nowy Rok Szkolny 2018/2019.

opr. Pedagog Renata Woźniak

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska