Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie informacyjne z rodzicami w Jabłonce


W dniu 20 września 2018 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filii w Jabłonce odbyło się spotkanie z Rodzicami  i prawnymi opiekunami uczniów, którzy od września rozpoczęli naukę w naszym Centrum.

Na początku odbyło się ogólne spotkanie na szkolnej świetlicy, które rozpoczęła od kilku ciepłych słów kierownik filii CKiW OHP w Jabłonce pani Grażyna Pilch. Omówione zostały sprawy organizacyjne związane w funkcjonowaniem jednostki, jak również Regulamin Organizacyjny CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, przedstawiono ofertę szkoleniową oraz opiekuńczo-wychowawczą, zapoznano również rodziców z procesem kształcenia teoretycznego i praktycznego w naszej placówce. Przedstawiono oferty dodatkowych szkoleń oraz kursów, w których może uczestniczyć młodzież, jak również status pracownika młodocianego oraz kwestie warunków jego zatrudnienia. Poinformowano też o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W ostatniej części spotkania Rodzice mieli możliwość zadawania pytań związanych z nurtującymi ich kwestiami, a następnie mogli indywidualnie spotkać się z wychowawcami swoich pociech, jak również instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie bogaty w różnego rodzaju wyzwania, z którymi ich pociechy będą musiały się zmierzyć i zaowocuje dobrymi wynikami i zdobyciem kolejnych cennych doświadczeń.

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska