Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” – Sprzątanie świata w Szczawnicy


Sprzątanie świata to wspólna akcja poszanowania środowiska. W Polsce odbywa się ona zawsze w trzeci weekend września. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach. W ubiegłą środę wychowankowie CKiW OHP w Szczawnicy włączyli się w tą ogólnopolską akcję. Porządkowanie początkowo rozpoczęto od terenów Centrum, a następnie młodzież udała się  w stronę centrum Szczawnicy. Wykonane porządki przyniosły zamierzone rezultaty. Pobliska okolica została oczyszczona ze zbędnych śmieci, a wychowankowie mieli możliwość utrwalania zasad prawidłowej segregacji odpadów.opr. pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska