Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Bezpieczeństwo w działaniu


10 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu miała miejsce konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w Działaniu”, w której aktywny udział wzięli także wychowawcy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości a także zwiększyć kompetencje zawodowe i społeczne jej uczestników. Konferencja podzielona była na dwie części, sesję zamkniętą, dla specjalistów oraz sesję otwartą dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnych. Obydwie sesje poprowadzone były przez p. Łukasza Iżyka, pedagoga, trenera, wychowawcy młodzieży a także wykładowcy w kursach dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz p. Jacka Wronę, byłego komisarza policji z wieloletnim doświadczeniem w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej a także biegłego sądowego. Obaj panowie podzielili się swoim długoletnim doświadczeniem i przybliżyli wszystkim czyhające na młodego człowieka niebezpieczeństwa, związane ze społecznym wykluczenie  a także używaniem narkotyków i dopalaczy. Odpowiedzieli również na wiele nurtujących pytań, tak chętnie zadawanych przez uczestników konferencji.  Podsumowując można dojść do wniosku jak ważnym fundamentem w życiu każdego człowieka, nie tylko młodego  jest rodzina i panujące w niej relacje członków. Bez nich młody człowiek jest o wiele bardziej narażony na wiele niebezpieczeństw na swojej drodze życia.

Wychowawcy

Maciej Wójcik

Elżbieta Tokarczyk 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska