Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Aktualności

Jesteśmy aktywni!!


W CKiW OHP w Szczawnicy ruszyły przygotowania do organizowanego co roku Ogólnopolskiego konkursu Ochotniczych Hufców Pracy pn. Aktywność - dobry wybór. Konkurs ten jest elementem programu ogólnopolskiego OHP pn. Program Aktywizacji Społeczno -Zawodowej Młodzieży OHP. Działania są ukierunkowane na popularyzację, promocję oraz wyróżnienie młodzieży angażującej się w realizację inicjatyw samorządowych, która upowszechnia swą aktywność na rzecz społeczności OHP i środowiska lokalnego. W tym roku chętna i aktywna młodzież wspomaga dzieci ze szkoły podstawowej. W ramach tych działań wychowankowie zaangażowali się już w pomoc przy szkolnej dyskotece. W internacie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których wychowankowie przygotowują świąteczne ozdoby na kiermasz szkolny. A w najbliższym czasie weźmiemy udział w szkolnej zabawie andrzejkowej.

Opr. Kierownik Internatu 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska