Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Aktualności

Moje zainteresowania i uzdolnienia – warsztaty z doradcą zawodowym


W dniu 22 listopada w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Moje zainteresowania i uzdolnienia, czyli co lubię i w czym jestem dobry?”. Celem zajęć było przede wszystkim rozpoznanie własnych zainteresowań i zdolności w kontekście planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej, wykształcenie w uczestnikach umiejętności analizy swoich zasobów wewnętrznych oraz określenie roli poznania siebie samego istotnej przy planowaniu własnej ścieżki rozwoju. Zajęcia były urozmaicone, począwszy od pogadanki, poprzez pracę w grupach, skończywszy na dyskusji połączonej z burzą mózgów oraz pracą indywidualną. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała okazję przyjrzeć się bliżej swoim mocnym i słabym stronom, rozpoznać własne zainteresowania i zdolności w kontekście wybranego zawodu oraz przeanalizować wybraną przez siebie ścieżkę edukacyjną. Wychowankowie byli bardzo aktywni, chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykazali się niecodzienną kreatywnością.

Bardzo dziękuję za aktywne uczestnictwo, włożenie energii w ćwiczenia i pozytywną atmosferę, która towarzyszyła nam przez cały czas trwania zajęć.

 

Doradca zawodowy Dominika Gaweł 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska