Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie opłatkowe w Jabłonce


Tuż po świętach Bożego Narodzenia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka odbyło się spotkanie opłatkowe całej społeczności Centrum. Na początku zostały przedstawione jasełka, pt.: „1:0 dla Nieba”, które w humorystyczny sposób zobrazowały przygotowanie Nieba i Piekła na Narodziny Bożej Dzieciny. Podwładni Lucyfera - czyli przebiegłe diabły, toczyły zaciętą batalię z Aniołami o przejęcie władzy nad światem, jednakże w owej walce nie miały żadnych szans ze względu na znaczącą przewagę Bożych Wysłanników. Finalnie plany Niebios zostały zrealizowane - dobro zwyciężyło i Bóg się narodził.  Świetna gra aktorska naszych podopiecznych przeplatana dowcipnymi dialogami dostarczyła wszystkim nie lada emocji.       
Po części artystycznej kierownik filii p. Grażyna Pilch podziękowała młodzieży oraz ich opiekunom za przygotowanie interesującego przedstawienia. Następnie głos zabrali przybyli goście, m.in.: dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce p. Jan Jurek, który złożył życzenia noworoczne. Kolejno młodzież z internatu obdarowała dyrekcję, kadrę wychowawczą oraz rodziców własnoręcznie wykonanymi świątecznymi upominkami. Następnie wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole, aby zjeść tradycyjne potrawy i wspólnie zaśpiewać kilka kolęd. W radosnej atmosferze przeżyliśmy to spotkanie i aby taki radosny i szczęśliwy był dla każdego z nas ten Nowy Rok 2019.  

                                                                                                                                  Renata Kucek 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska