Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Ferie OHP 2019 - Rozgrywki w szachy i w warcaby


W ramach kolejnej już akcji Ferie OHP 2019 kadra Centrum w okresie feryjnym podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież. Działania wobec młodzieży skupiły uwagę na zagospodarowanie czasu wolnego głównie w sposób aktywny i twórczy.

W dniu 14 stycznia 2019r. odbyły się pierwsze zajęcia. W tym dniu rozegrano turniej szachowy i turniej w warcaby. Rozgrywki w zimowe popołudnie pod czujnym okiem wychowawcy przebiegały w atmosferze prawdziwej, zdrowej sportowej rywalizacji. Gra była bardzo zacięta, a umiejętności wyrównane. Tego typu zajęcia dostarczają młodzieży nie tylko zabawy i rozrywki ale są doskonałą formą stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego w wielu płaszczyznach do których niewątpliwie możemy zaliczyć: rozwój zainteresowań, aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi oraz uczą myślenia logiczno-wyobrażeniowego jak również rozwijają pozytywne sfery osobowości.

Tak zorganizowane popołudnie z pewnością dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i w sposób aktywny pozwoliło spędzić pierwszy dzień przerwy od zajęć szkolnych.

 

Pedagog: Danuta Dziurczak

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska