Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Pomaganie jest dziecinnie proste!


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 27. Pieniądze zbierane były na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Tradycyjnie jak co roku do akcji włączyli się uczestnicy CKiW OHP w Szczawnicy. Nasze Centrum reprezentowali: Jan Marcisz, Bartłomiej Dorula, Paweł Zieliński, Sebastian Paja, Szymon Jawor. Szczawnicki sztab mieścił się w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Tishnera. Podczas zbiórki na konto fundacji wpłynęło ponad 14 tysięcy złotych. Wielkie brawa za wytrwałość należą się wszystkim wolontariuszom i organizatorom,
a podziękowania wszystkim tym, którzy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Pedagog Renata Woźniak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska