Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Próbny egzamin teoretyczny w Jabłonce


W dniu 28 stycznia 2019 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka odbył się próbny egzamin teoretyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jak co roku do egzaminu przystąpili wychowankowie klas III. Test był formą sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości, a także zapoznanie się z procedurami panującymi na takim egzaminie. Jego wyniki pozwolą na sprawdzenie stanu wiedzy wychowanków i odsłonią ewentualne braki, które należy jak najszybciej nadrobić. Teraz zostało tylko czekać na prawdziwy egzamin.                  

                                                                                                                      Renata Kucek  

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska