Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„Pętla zdarzeń” – zajęcia profilaktyczne


W piątek 1 marca wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy uczestniczyli zajęciach profilaktycznych połączonych z przedstawieniem teatralnym pt. „Pętla zdarzeń”. Spektakl prezentowany był przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Podczas spotkania poruszana była problematyka agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje. Ponadto widowisko artystyczne było atrakcyjną formą przekazywania młodzieży ważnych treści o charakterze profilaktycznym. Wychowankowie byli zainteresowani tematem i chętnie uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach.

 

Pedagog Renata Woźniak

  

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska