Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Policji


W dniu 14.03.2019r. w ramach zawartego porozumienia o współpracy naszej placówki z Policją w Jabłonce, po raz kolejny władze mundurowe zawitały pośród naszych wychowanków. Na spotkaniu policjanci poruszali głównie problemy z jakimi młodzież może się spotkać w swoim codziennym życiu m.in.: problem odpowiedzialności prawnej za popełnione przestępstwo czy wykroczenie, zjawisko przemocy rówieśniczej pojawiające się również w środowisku młodzieżowym. Ważnym aspektem były także zachowania w obliczu aktów łamania prawa i przestępczości narkotykowej. Ponadto zaproszeni goście poruszyli tematy związane z konsekwencjami i skutkami jakie niosą różnego rodzaju używki. Funkcjonariusze omówili też, jakże ważną rzecz, a mianowicie problematykę związaną z nierealizowaniem przez młodzież obowiązku szkolnego oraz  problem cyberprzemocy. Po wykładzie i prelekcji młodzież miała możliwość zadawać różnego rodzaju pytania, na które panowie policjanci chętnie i szczegółowo udzielali odpowiedzi.

Mamy nadzieje, że ze spotkania młodzież wyciągnie pozytywne wnioski, co w przyszłości zaowocuje samymi dobrymi nawykami i zachowaniami ze strony naszych podopiecznych.

 

Pedagog:  Danuta Dziurczak 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska