Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności


W dniach 26-28 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP. W spotkaniu brało udział 23 przedstawicieli Rad Młodzieży ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania OHP, a także 23 opiekunów Rad Młodzieży WK i CKiW. Nasze Centrum reprezentowała wychowanka Weronika Sproch.

Harmonogram spotkania był bardzo ciekawy. Podczas pobytu młodzież uczestniczyła w warsztatach z psychologami, które miały na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności dotyczące pracy w samorządzie. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z Ewą Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczynią i pełnomocnikiem Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Zorganizowano również warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej i spotkanie z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem i komendantem Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jackiem Burym na temat akcji porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu. Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Lublina. Młodzież zwiedziła Regionalne Muzeum Cebularza,   Kaplicę Trójcy Świętej, Lubelską Trasą Podziemną oraz Wieżę Trynitarską, z której rozpościerał się przepiękny widok na Lublin. Po południu młodzież zrealizowała wspólną inicjatywę samorządową, czyli akcję „Piszemy listy i tworzymy kartki do chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty”. Kadra wychowawcza natomiast brała udział w szkoleniu pt. „Wsparcie samorządności w środowisku młodzieży OHP”. Na zakończenie młodzież przedstawiła pomysł na inicjatywę wynikającą z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania Kapituły!

 
 
 
 

Anna Marzec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska