Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

"Najsprawniejszy w Zawodzie 2019" – Fryzjer


W dniu 5 kwietnia 2019 roku młodzież, kształcąca się w CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce,  filia Jabłonka, brała udział w wojewódzkim konkursie NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE 2019 w kategoriach:

-            konkurs w zawodzie fryzjer

-     konkurs z zakresu znajomości bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy.

Celem konkursu było umożliwienie sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości teoretycznych oraz praktycznych w zawodzie fryzjer oraz wiedzy z zakresu BHP i  prawa pracy. Konkurs odbył się w Krakowie, a organizatorami konkursu byli; Hufiec Pracy, Małopolska WK OHP i  Zespół Szkół Budowlanych PBP Chemobudowa.

Konkurs sprawny w zawodzie fryzjer składał się z dwóch części -  teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 25 pytań. Część praktyczna składała się z dwóch segmentów. W pierwszym segmencie zadania wykonywane były na główkach treningowych, natomiast w drugim zadania wykonywane były na modelkach. Tegorocznym zadaniem na modelce było wykonanie fryzury „Niech żyje Bal”

Konkurs w kategorii BHP z elementami prawa pracy był przeprowadzony w formie testu. Test składał się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik konkursu otrzymywał 1 punkt za udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi.

Młodzież biorąca udział dostała pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nasza wychowanka Joanna Bartyzel w kategorii konkurs BHP z elementami prawa pracy zajęła 2 miejsce. Wszystkim reprezentującym naszą placówkę dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                      Łucja Chlebek.

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska