Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Spotkanie absolwentów


W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filia Jabłonka odbyło się spotkanie absolwentów, którzy rozpoczęli edukację w 2005 roku jako pierwszy rocznik naszego Centrum. W tym czasie kształcenie rozpoczęło 68 wychowanków w zawodzie kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych oraz fryzjer. W 2007 roku naukę ukończyło 30 kucharzy a w 2008 roku 14 fryzjerów i 21 mechaników pojazdów samochodowych. W ciągu całego cyklu kształcenia 3 osoby zrezygnowały. Był to wyjątkowy rocznik, ponieważ przetarł on szlaki pozostałym wychowankom, którzy później kształcili się w naszej Jednostce. Po 11 latach a niektórzy po 12 postanowili spotkać się w murach naszego Centrum.  Z wielką tremą, ale w bardzo miłej atmosferze absolwenci witali się ze sobą i z dyrekcją. Nie kryli również wzruszenia widząc kolegów i koleżanki po tylu latach rozłąki. Następnie pani dyrektor powitała wszystkich. Po czym przy kawie i herbacie opowiadali o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Większość realizuje się zawodowo i założyła rodziny. Przebywają w Polsce lub zagranicą. Niektórzy dalej kontynuowali edukację. Po spotkaniu na świetlicy absolwenci zwiedzali Centrum, oglądali zdjęcia oraz wpisali się do kroniki. Na zakończenie pojechali na cmentarz, gdzie zapalili świece i wspominali zmarłych absolwentów.

 

Grażyna Pilch

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska