Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Światowy Dzień Ziemi


W dniu 25.04.2019r. wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, filii Jabłonka uczestniczyli w pogadance na temat istotności problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, przeludnieniem, wymieraniem gatunków roślin, zwierząt oraz brakiem wody. Głównym celem tego spotkania było nakreślenie podopiecznym, jak ważna jest troska o środowisko naturalne.

Kolejnym bardzo istotnym punktem dzisiejszego dnia były zajęcia zorganizowane na zewnątrz. Uczniowie wraz z opiekunami oczyścili z zalegających odpadków i śmieci teren wokół budynku Centrum oraz przydrożne rowy, pobocza i trawniki. Celem tego przedsięwzięcia było uporządkowanie pobliskiego otoczenia oraz uświadomienie młodzieży problemu jakim jest zaśmiecanie naszej planety. Po ciężkiej pracy, kiedy już wszystkie worki zostały zapełnione różnego typu odpadkami i śmieciami, nadeszła chwila refleksji. Sami uczestnicy ogólnopolskiej akcji doszli do wniosku,  jak dużej rangi problem często stwarzamy sobie sami.

To niesamowicie ważne, aby edukować społeczeństwo, a w szczególności młodych ludzi w kierunku świadomości wartości, która tkwi w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencjach wynikających z ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów, jak również kształtowania postawy ukierunkowanej na odpowiedzialność za losy przyrody i człowieka na ziemi.

 

Ilona Synowiec 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska